< หน้าก่อนหน้า / ดอกฝน >

ดอกฝน

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

กวีนิพนธ์ไร้ฉันทลักษณ์ที่พรรณนาถึงแมกไม้และธรรมชาติ ทั้งท้องทุ่ง ภูเขา แม่น้ำ ความเกื้อกูล ที่หล่อเลี้ยงชีวิต สิ่งละอันพันละน้อยเหล่านั้นดำรงอยู่ได้อย่างไร และเหตุใดสรรพชีวิตจึงโหยหาธรรมชาติ ขณะเดียวกัน ก็ตั้งคำถามถึงความเป็นจริงของ “คน” ว่า ชีวิตจิตใจของคนสวยงามเหมือนธรรมชาติที่พยายามทะนงตนอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่า


หมวด: 800 หมวดวรรณคดี
หมวดรอง: 800 วรรณคดี
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter