< หน้าก่อนหน้า / พ่อครูครับ ผมจะเป็นเด็กดี พ.1 >

พ่อครูครับ ผมจะเป็นเด็กดี พ.1

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

อารมณ์ขัน ข้อคิด  ความรักความผูกพันระหว่างครูวัยชรากับเด็กนักเรียนบ้านทุ่งแห่ง “โรงเรียนโนนขี้กลิ้ง” พวกเขารัก "พ่อครู" เหมือนพ่อ เหมือนปู่ เหมือนตา...ที่มีแต่ความเอื้ออาทรและปรารถนาดีต่อพวกเขาตลอดไป


หมวด: 800 หมวดวรรณคดี
หมวดรอง: 800 วรรณคดี
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter