< หน้าก่อนหน้า / พรุ่งนี้ก็ 60 แล้ว >

พรุ่งนี้ก็ 60 แล้ว

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

ในวันที่โลกกำลังเข้าสู่ภาวะ ‘สังคมผู้สูงวัย’ ประเทศไทยมีผู้สูงอายุเกือบ 9 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นอีกในไม่กี่ปีข้างหน้า เราควรทำอย่างไร...นี่คือคัมภีร์เพื่อสุขภาพ ที่จะแนะนำวิธีดูแลให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


หมวด: 600 หมวดเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หมวดรอง: 610 แพทยศาสตร์
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter