< หน้าก่อนหน้า / เที่ยวไปหัวเราะไป พ.3 >

เที่ยวไปหัวเราะไป พ.3

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

 เที่ยวหัวหก ก้นขวิด ขึ้นเหนือล่องใต้ ปล่อยเสียงหัวเราะให้กระจายกับชาติ ภิรมย์กุล จากหนังสือท่องเที่ยวอารมณ์ดีเล่มนี้ เพื่อให้คุณผู้อ่านได้ซ้อมเที่ยวกันก่อนออกเดินทางจริง


หมวด: 900 หมวดประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมวดรอง: 910 ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter