< หน้าก่อนหน้า / ทวารวดีในอีสาน >

ทวารวดีในอีสาน

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

ทวารวดีในอีสาน จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของวัฒนธรรมแห่งนี้ ซึ่งส่วนหนึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากทวารวดีในภาคกลาง และวัฒนธรรมเขมร อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมทวารวดีในอีสานเป็นเช่นไร มีคำตอบรออยู่ในเล่มนี้แล้ว


หมวด: 700 หมวดศิลปะและการบันเทิง
หมวดรอง: 700 ศิลปะและการบันเทิง
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter