< หน้าก่อนหน้า / ชีวิตบนฝ่ามือ (พ.5) >

ชีวิตบนฝ่ามือ (พ.5)

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

เส้นลายมือ บนฝ่ามือแต่ละเส้นมีความหมายอย่างไรในทางหัตถศาสตร์ไทย และมีรูปร่างเส้นลายมือเป็นลักษณะแบบไหน เป็นคู่มือในการดูลายมือด้วยตนเอง


หมวด: 100 หมวดปรัชญา
หมวดรอง: 130 จิตวิทยานามธรรม
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter