< หน้าก่อนหน้า / น้องรัก >

น้องรัก

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

ความรักความผูกพันของพี่สาวกับน้องชายผู้น่าสงสารซึ่งดูแลตัวเองไม่ได้ แต่ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และความหวังดีที่ไม่ประสีประสาของเขาจนทำให้เกิดเรื่องราววุ่นวายและโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิด หนึ่งในวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเยี่ยมของเคาน์เตส เดอ เซกูร์ 


หมวด: 800 หมวดวรรณคดี
หมวดรอง: 890 วรรณคดีภาษาอื่นๆ
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter