< หน้าก่อนหน้า / เกิดในเรือ >

เกิดในเรือ

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

บันทึกวิถีชาวเรือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อ 70 กว่าปีก่อน จาก ส.พลายน้อย ผู้เกิดในเรือ รู้จักเรือประเภทต่างๆ เช่น เรือสำปั้น เรือหมู เรือพายม้า เรือสำปั้น เรือหางแมงป่อง เป็นต้น อธิบายวิถีชีวิต ความเชื่อ และประเพณีที่เกี่ยวกับเรือ เช่น วิชาของคนอยู่เรือ ไหว้แม่ย่านาง ของเด็กเล่นชาวเรือ เทศกาลหน้าน้ำ เที่ยวทุ่ง เป็นต้น


หมวด: 300 หมวดสังคมศาสตร์
หมวดรอง: 390 ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter