< หน้าก่อนหน้า / การเมืองเรื่องพระพุทธรูป >

การเมืองเรื่องพระพุทธรูป

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

พระพุทธรูปคือวัตถุศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน แต่หากศึกษาให้ลึกซึ้งจะพบว่า การสร้าง บูรณะ หรือการอัญเชิญพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงในแต่ละเมือง คือการแสดงนัยยะบางอย่างจากรัฐมหาอำนาจ  ความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปจึงแปรเปลี่ยนเป็นอำนาจทางการเมืองได้เฉกเช่นเดียวกับคำกล่าวที่ว่า ศาสนาย่อมไม่แยกจากการเมือง


หมวด: 300 หมวดสังคมศาสตร์
หมวดรอง: 320 รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter