< หน้าก่อนหน้า / การเมือง เรื่องเล่า พระเจ้าตาก >

การเมือง เรื่องเล่า พระเจ้าตาก

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสิน ปรากฏครั้งแรกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรูปแบบพระราชพงศาวดารในฐานะเอกสารทางประวัติศาสตร์ แต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เหตุใดเหล่านักเขียนในยุคสมัยนั้นถึงพยายาม “ปลุกปั้น” พระเจ้าตากให้มีตัวตนฐานะวีรบุรุษของชาติ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ


หมวด: 300 หมวดสังคมศาสตร์
หมวดรอง: 320 รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter