< หน้าก่อนหน้า / กัมบัตเตะเนะ เพราะความสำเร็จไม่มีทางลัด >

กัมบัตเตะเนะ เพราะความสำเร็จไม่มีทางลัด

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาหนทางสู่อนาคตที่ใฝ่ฝัน ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังทำตามความฝันไม่สำเร็จ หรือสำเร็จแล้วแต่ยังไม่สุดทาง 15 ชีวิต 15 เส้นทาง 15 บุคคลผู้ประสบความสำเร็จในแวดวงญี่ปุ่นนี้จะเป็นเครื่องยืนยันว่า “ความสำเร็จไม่ได้มาจากโชคช่วยหรือเรื่องบังเอิญ แต่คือการพยายามอย่างเต็มที่ในแบบของคุณ”


หมวด: 100 หมวดปรัชญา
หมวดรอง: 150 จิตวิทยา
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter