< หน้าก่อนหน้า / Slow Success ยิ่งใหญ่ได้ด้วยก้าวเล็กๆ >

Slow Success ยิ่งใหญ่ได้ด้วยก้าวเล็กๆ

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

เป็นอีกเล่มที่เล่าเรื่องคนญี่ปุ่นได้น่าสนใจ ผลงานของ 2 คอลัมนิสต์ Marumura เว็บไซต์ชื่อดังในหมู่คนรักญี่ปุ่น แต่ละบทพูดถึงบุคคลต้นแบบการดำเนินชีวิตและทำงาน ไล่ตั้งแต่นักเขียน นักธุรกิจ จิตรกร แม่บ้านไปจนถึงพนักงานโรงแรม ที่เลือกเดินในเส้นทางของตัวเอง จนประสบความสำเร็จ


หมวด: 100 หมวดปรัชญา
หมวดรอง: 150 จิตวิทยา
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter