< หน้าก่อนหน้า / Shut Down กรุงศรี >

Shut Down กรุงศรี

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

นำเสนอประเด็น ”สงครามไร้ประสบการณ์” ในสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่ ๒ เรื่องของ "ประสบการณ์" ในการทำสงครามของกรุงศรีอยุธยากับพม่า สิ่งนี้แสดงให้เห็นชัดทั้งในพงศาวดารพม่าและพงศาวดารไทย


หมวด: 300 หมวดสังคมศาสตร์
หมวดรอง: 320 รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter