< หน้าก่อนหน้า / RULE บนเนยแข็ง >

RULE บนเนยแข็ง

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

ความเรียงว่าด้วยกฎหมายและความยุติธรรม จากคอลัมน์ “คนตกสีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง” หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ผลงานล่าสุดของกล้า สมุทวณิช จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงเรื่องกฎหมายกับวัฒนธรรมสังคม


หมวด: 300 หมวดสังคมศาสตร์
หมวดรอง: 340 กฎหมาย
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter