< หน้าก่อนหน้า / 600 ปี สมุทรยาตราเจิ้งเหอ :แม่ทัพเรือผู้กลายมาเป็นเทพเจ้า "ซำปอกง" อันศักดิ์สิทธิ์ >

600 ปี สมุทรยาตราเจิ้งเหอ :แม่ทัพเรือผู้กลายมาเป็นเทพเจ้า "ซำปอกง" อันศักดิ์สิทธิ์

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

เรื่องราวของเจิ้งเหอ นักเดินเรือผู้เกรียงไกรที่สุดผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศจีนและของโลก ตั้งแต่ช่วงต้นของชีวิตจนถึงช่วงปลาย  รวมถึงที่เกี่ยวพันกับไทย


หมวด: 900 หมวดประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมวดรอง: 950 ประวัติศาสตร์เอเซีย โลกตะวันออก
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter