< หน้าก่อนหน้า / 50 สิ่งแรกในเมืองไทย >

50 สิ่งแรกในเมืองไทย

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

ของบางอย่างอาจดูเหมือนใหม่ แต่จริงๆ แล้วเก่ากว่าที่เราคิด บางสิ่งอาจไม่มีแล้วในปัจจุบัน หากเราไม่รับรู้ประวัติของมันอาจจะหายไปตลอดกาล  50 สิ่งแรกในเมืองไทยเกิดขึ้นอย่างไร ใครเป็นผู้สร้าง มาสนุกค้นหากันเถอะ


หมวด: 000 หมวดวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
หมวดรอง: 030 หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter