< หน้าก่อนหน้า / กำกับใจให้ชนะทุกด่านของชีวิต >

กำกับใจให้ชนะทุกด่านของชีวิต

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะกำกับใจได้ โดยใช้ศาสตร์ “ละคร” มาสอนใจกับ “ศาสตร์แห่งจิตวิทยา” เป็นการหลอมรวมของวิทยาศาสตร์และศิลปะอย่างลงตัว อ่านง่าย มีกิมมิกคล้ายโปรดักชั่นของละคร และมีขั้นตอนที่ครบถ้วน


หมวด: 100 หมวดปรัชญา
หมวดรอง: 150 จิตวิทยา
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter