< หน้าก่อนหน้า / ตลาดพลู >

ตลาดพลู

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

ตลาดพลู ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ “หลวงเมือง” เขียนจากความทรงจำ เล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในแง่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นในย่านตลาดพลู โดยเฉพาะเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้คนจากพระนครอพยพหนีภัยจากการทิ้งระเบิด มาหลบภัยในสวนย่านฝั่งธนฯ รวมถึงภาพตลาดพลูและชุมชนรอบๆ เมื่อ 70 กว่าปีก่อน


หมวด: 900 หมวดประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมวดรอง: 950 ประวัติศาสตร์เอเซีย โลกตะวันออก
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter