< หน้าก่อนหน้า / Photoshopcs6+dvd >

Photoshopcs6+dvd

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

"Photoshopcs6+dvd เรียนรู้พื้นฐานการใช้งาน Photoshop CS6 พร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ของ Photoshop CS6 พร้อมแถมไฟล์ dvd Training New Features ,พร้อมไฟล์ภาพทำตามเวิร์คช็อป"


หมวด: 000 หมวดวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
หมวดรอง: 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์: pichai book
ผู้แต่ง: tobefree
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter