< หน้าก่อนหน้า / พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ >

พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

- มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกลไกการเคลื่อนไหวสามารถนำ มาประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการเลือกเล่นกีฬา


หมวด: 700 หมวดศิลปะและการบันเทิง
หมวดรอง: 790 การบันเทิง นันทนาการ ศิลปะการแสดง และกีฬา
สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง: อ.อภิรัฐ มีทรัพย์ และคณะ
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter