< หน้าก่อนหน้า / 9 กลยุทธ์ หมัดเด็ดพิชิตใจลูกน้อง >

9 กลยุทธ์ หมัดเด็ดพิชิตใจลูกน้อง

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

เป็นการนำเสนอวิธีการเข้าถึงหรือพิชิตใจลูกน้องด้วยเทคนิค และการจัดการคนในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยหลักจิตวิทยาง่าย ๆ ทั้ง 9 ประการ ในการเป็นเจ้านายที่ดี แล้วงานยาก ๆ ก็จะกลายเป็นง่าย เมื่อลูกน้องเทใจให้แล้ว


หมวด: 600 หมวดเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หมวดรอง: 650 การบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์
สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์
ผู้แต่ง: อ. กาญจนา  ทรัพยอาจิณ
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter