< หน้าก่อนหน้า / The Design  of Magic   >

The Design  of Magic  

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

พบกับเส้นทางสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับโลก ปรัชญาการสร้างทีมและขับเคลื่อนองค์กรด้านนวัตกรรม จากคนไทยหนึ่งเดียวในทีมออกแบบของ Apple ในชิลิกอนแวลลีย์ เนื้อหาในบทแรกๆ ของหนังสือเล่มนี้เป็นการบอกเล่าประสบการณ์ของผู้เขียน...รัฐภูมิ วุฒิจำนงค์...ตั้งแต่เริ่มออกเดินทางบนเส้นทางสายนี้ ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่หลงใหลงานออกแบบด้านวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ จนตั้งเป้าหมายว่าสักวันหนึ่งจะต้องก้าวไปถึงตักสิลาแห่งการออกแบบและนวัตกรรมระดับโลกให้ได้ และได้ประสบการณ์อย่างไรเมื่อฝ่าฟันไปถึงจุดนั้นในที่สุด รวมทั้งเล่าถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ และจุดพลิกผันต่างๆ ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอย่างล้นหลามของ Apple และองค์กรนวัตรกรรมอื่นๆ ในซิลิกอนแวลลีย์ ส่วนเนื้อหาในบทหลังๆ จะเป็นการถ่ายทอดแนวทางสร้างความเป็นเลิศทางนวัตกรรมในทางปฏิบัติ ที่กลั่นกรองและตกผลึกจากประสบการณ์ในองค์กรชั้นนำและโครงการนวัตกรรมระดับโลกต่างๆ ผสมผสานกับการสังเกตพัฒนาการและบทเรียนขององค์กรนวัตกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ เนื้อหาส่วนใหญ่ในหนังสือเล่มนี้ไม่สามารถหาอ่านได้จากทฤษฎีในตำราวิชาการทั่วไป เพราะเป็นมุมมองจากโลกของความเป็นจริงทางเทคโนโลยี ธุรกิจ สังคม และธรรมชาติของคนกับองค์กร ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ชวนคิด ชวนติดตามตลอดเล่ม


หมวด: 600 หมวดเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หมวดรอง: 650 การบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์
สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์
ผู้แต่ง: รัฐภูมิ วุฒิจำนงค์
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter