< หน้าก่อนหน้า / Marketing is all around >

Marketing is all around

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

Marketing is all around! เป็นความตั้งใจของผู้เขียนที่ต้องการสื่อสารถึงยุทธวิธีช่วงชิงความได้เปรียบทางการตลาด ด้วยแนวคิดและทฤษฏีการตลาดแบบง่ายๆ ใกล้ตัว ผ่านสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบสัปดาห์ แต่ละเดือน เรื่องราวต่างๆ รอบตัวที่เกี่ยวเนื่อง และดำเนินอยู่จริงในชีวิตประจำวันถูกหยิบขึ้นมาเป็นกรณีศึกษา พร้อมนำทฤษฎีทางการตลาดเข้ามาจับ อ่านแล้วจะแปลกใจว่า หลักการตลาดที่เคยถูกมองว่า เป็นเกมที่ต้องอาศัยการชิงไหวชิงพริบ จะกลายเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่สำคัญสามารถดัดแปลงมาใช้กับการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะ "เล็ก" "กลาง" "ใหญ่" ได้อย่างลงตัว นับเป็นยุทธวิธีที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้อย่างตรงกลุ่ม ประชิดตัวในลักษณะที่ได้ "ใจ" ที่คุณไม่ควรพลาด


หมวด: 600 หมวดเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หมวดรอง: 650 การบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์
สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์
ผู้แต่ง: โชเฟอร์ กะดึก
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter