< หน้าก่อนหน้า / ถ่ายภาพ Portrait อย่างไร ให้สวย >

ถ่ายภาพ Portrait อย่างไร ให้สวย

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

การถ่ายภาพ Portrait นั้นไม่ยาก อยู่ที่ผู้อ่านสามารถควบคุมกล้อง เข้าใจการจัดองค์ประกอบภาพ การควบคุมแสง และท่าทางของตัวแบบ เพียงเท่านี้ผู้อ่านก็จะสามารถถ่ายภาพ Portrait ออกมาได้อย่างสวยงาม ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีเทคนิคและ Workshop เบาๆ อ่านสบายๆ อุ่นใจเมื่อไปออกทริปทุกครั้ง


หมวด: 700 หมวดศิลปะและการบันเทิง
หมวดรอง: 770 การถ่ายรูป ภาพถ่าย และศิลปะคอมพิวเตอร์
ผู้แต่ง: ชัยณรงค์  แก้วเกิด
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter