< หน้าก่อนหน้า / เก่งญี่ปุ่น เล่มเดียวเอาอยู่! >

เก่งญี่ปุ่น เล่มเดียวเอาอยู่!

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

เล่มนี้สุโก้ย ! พูดญี่ปุ่นเก่งทันใจ ถามอะไรตอบได้ เข้าใจวัฒนธรรม แนะนำ เทศกาล ของกิน แหล่งเที่ยวญี่ปุ่น ปูพื้นภาษาญี่ปุ่น ไปเรียน ไปเที่ยว อ่านเล่มนี้ เล่มเดียวเอาอยู่ !


หมวด: 400 หมวดภาษาศาสตร์
หมวดรอง: 490 ภาษาอื่นๆ
สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง: ปิยเพ็ญ อู่ำกำธร
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter