< หน้าก่อนหน้า / พิชิต TU-GET 900++ >

พิชิต TU-GET 900++

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

"เตรียมตัวเข้าสอบ TU-GET อย่างมั่นใจ
เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย
อ่านเล่มเดียว เข้าสอบได้ทันที !
พร้อมสุดยอดกลยุทธ์ทำข้อสอบ TU-GET
ให้ได้คะแนนทะลุ 900++
เหมาะสำหรับผู้มีเวลาเตรียมตัวน้อย
สอบเรียนต่อธรรมศาสตร์ ทุกระดับชั้นปริญญา
ต้องอ่านเล่มนี้ !"


หมวด: 400 หมวดภาษาศาสตร์
หมวดรอง: 420 กาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง: อารยชน คนพันธุ์เหล็ก
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter