< หน้าก่อนหน้า / ถ้าจะพูดว่าเป็นภาษาอังกฤษ >

ถ้าจะพูดว่าเป็นภาษาอังกฤษ

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

บอกไว้ก่อน! หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนเป็น “คำ” แต่สอนเป็น “ความ” ไม่ใช่แค่เพราะหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับประโยคแต่เพราะเราพูดภาษาอังกฤษกันเป็น “ประโยค” ไม่ได้พูดเป็น “คำ”


หมวด: 400 หมวดภาษาศาสตร์
หมวดรอง: 420 กาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง: อ.พาณี ล้ออุทัย
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter