< หน้าก่อนหน้า / เก่งจีนเล่มเดียวเอาอยู่ >

เก่งจีนเล่มเดียวเอาอยู่

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

"พูดภาษาจีนเก่งทันใจ ในยุคอาเซียน 360° เข้าใจวัฒนธรรม แนะนำเทศกาล ของกิน แหล่งท่องเที่ยว ปูพื้นภาษาจีน ไปเรียน ไปเที่ยว ไปทำงาน อ่านเล่มนี้ เล่มเดียวเอาอยู่ !"


หมวด: 400 หมวดภาษาศาสตร์
หมวดรอง: 490 ภาษาอื่นๆ
สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง: สุกิจ สุวานิช
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter