< หน้าก่อนหน้า / How to Portrait >

How to Portrait

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

เพิ่มความมั่นใจในการเริ่มต้นถ่ายภาพ Portrail เรียบเรียงแบบง่าย ๆ จากประสบการณ์ของช่างภาพอาชีพ


หมวด: 700 หมวดศิลปะและการบันเทิง
หมวดรอง: 770 การถ่ายรูป ภาพถ่าย และศิลปะคอมพิวเตอร์
ผู้แต่ง: Chariot,TOR (สหทัศน์ วชิระนภศูล)
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter