< หน้าก่อนหน้า / คิดโครงงานภาษาอังกฤษ >

คิดโครงงานภาษาอังกฤษ

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

ตัวอย่างการคิดโครงงานภาษาอังกฤษระดับ ประถม – มัธยมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานปี 2551 โดยนำเสนอวิธีการทำโครงงาน ห้อข้อที่ควรทำโครงงาน การวางแผนงาน และตัวอย่างการทำโครงงานที่มีคุณภาพ


หมวด: 400 หมวดภาษาศาสตร์
หมวดรอง: 420 กาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง
ผู้แต่ง: สายสกุล  เดชาบุตร
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter