< หน้าก่อนหน้า / ระบบฐานข้อมูลร้านขาบเสื้อผ้านักฟุตบอลชาย MJ SOPRT WEAR >

ระบบฐานข้อมูลร้านขาบเสื้อผ้านักฟุตบอลชาย MJ SOPRT WEAR

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่ขอการศึกษาหลักสูตรประกาศวิชาชีพชั้นสูง
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
ปีการศึกษา 2552
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นายจิตติพล เสนาะฟันท์
ปีที่พิมพ์: 2552
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter