< หน้าก่อนหน้า / Introduction to academic writing >

Introduction to academic writing

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

Content

Unit 1 The Basics of Academic Writing

Unit 2 Academic Language

Unit 3 Ethics in academic writing

Unit 4 Introduction to essay writing

Unit 5 Writing a descriptive essay

Unit 6 Writing a comparison and contrast essay

Unit 7 Writing a cause and effect essay

Unit 8 Writing an argumentative essay

 


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: ตำราเรียน
ผู้แต่ง: Chuanpit Sriwichai
ครั้งที่พิมพ์: 1
ปีที่พิมพ์: 2565
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter