< หน้าก่อนหน้า / สถาปัตยกรรมไทย >

สถาปัตยกรรมไทย

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

สถาปัตยกรรมไทย  เป็นวิชาการที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคนิคสถาปัตยกรรม ซึ่งผู้เขียนเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าวและต้องการถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้รู้จักต้นกำเนิดของลายไทยที่เป็นบ่อเกิดของลวดลายต่าง ๆ ในงานสถาปัตยกรรมไทยที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนตัวอักษรไทย การเขียนลวดลายไทยเรือนเครื่องผูกเรือนไทยประเภทต่าง ๆ ลักษณะของเรือนไทยแต่ละภาครวมถึงองค์ประกอบของเรือนไทยทั้ง 4 ภาค เนื้อหาของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์และสถาปัตยกรรมเรือนขนมปังขิง ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าและงดงาม หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ผู้เขียนแบบและผู้สนใจงานสถาปัตยกรรมภายในเล่มนี้มีรูปประกอบการออกแบบเรือนไทยทั้ง 4 ภาค เรือนไทยประยุกต์และเรือนขนมปังขิง 

ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงมีประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างมากหากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้เขียนขอน้อมรับและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย


หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: ตำราเรียน
ผู้แต่ง: ผศ.ภัทราวดี ศิริวรรณ
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter