< หน้าก่อนหน้า / หลักสถิติและการประยุกต์ใช้ >

หลักสถิติและการประยุกต์ใช้

Rating:
5
Average: 5 (1 vote)
หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: ตำราเรียน
ผู้แต่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง
ปีที่พิมพ์: กุมภาพันธ์ 2564
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter