< หน้าก่อนหน้า / การสร้างเครื่องล้างหอยแครงแบบคัดแยกขนาด >

การสร้างเครื่องล้างหอยแครงแบบคัดแยกขนาด

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ
(นายกรวิทย์ สมดี , นายยงยุทธ สุขรัตน์) โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการตามหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ปีการศึกษา 2553
หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นายกรวิทย์ สมดี , นายยงยุทธ สุขรัตน์
ปีที่พิมพ์: 2553
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter